Oteli seç
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Yetişkin Sayısı
Çocuk sayısı

Sürdürülebilirlik

1. Bölge Turizmine ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız;
 
Cornelia De Luxe Resort Hotel BETUYAB üyesidir. Bu sayede Atıklarımızın ayrıştırılarak, geri dönüşümü olabilecek atıkların ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olanlarının bertarafı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bünyemizde kurarak tüm departmanların çevre boyutlarını inceler, çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilir bir turizm için minimum düzeyde tutarız.
Çalışanlarımızada çevre konusunda eğitimler verip ilişki içinde oldukları çevreyi korumalarını sağlayıp toplumun talep ve beklentilerine hitap etmekteyiz.
 
Cornelia De Luxe Resort Hotel Çevreye Saygılıdır;
 
•  Endemik bitki türlerini ve hayvanları bünyemizde barındırarak doğal yaşamı desteklemekteyiz.
•  Nesilleri tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta cinsi kaplumbağların üreme bölgesinde bulunduğumuz için yuvalarını korur, yumurtlamaları için gerekli şartları yerine getiririz. Carettaları kontrol amacıyla gönüllü olarak gelen üniversite öğrencilerinin temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak destek vermekteyiz.
•  Golf Sahamız ve bahçemizde damlama sistemiyle sulama yapılarak su ve elektrik tasarrufu sağlarız,
•  Güneş Enerjisi panellerimiz ile doğal kaynakların korunmasında destek veririz.
•  Odalarda tasarruflu havlu kullanımı ile ilgili uygulamalar ve çevre el kitapcıkları hazırlarız.
•  Sebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı kimyasallar kullanmak yerine ozonla dezenfeksiyon sağlarız.
•  Gıda Allerjisi olabilecek misafirlerimiz için gıdalarımızın reçetelerini yemeklerin yanlarında sunarak misafirlerimize klavuzluk ederiz.
 
2. Yerel İlişkilerimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Bölgedeki Üretimi Teşvik Amaçlı Olarak;
 
Sürdürülebilir çevreye yönelik satınalma politkamız doğrultusunda mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın alırız. Sektörümüzde ilgili yasal mevzuatlara ve gerekliliklerede uymayı taahüt ederiz. Yereldeki Sivil Toplum kuruluşlarını destekleyerek yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz. Yerel halkın örf ve adetlerine saygı duyarak onlara zarar vermeden devamlılığımızı sağlamaktayız.
Ürünlerimizi alırken misafir memnuniyetini etkilemeyecek düzeyde lokal kaynaklardan temin ederiz, bu sayede gereksiz taşıma olmadığı için CO2  salınımını azaltmış oluyoruz.
Tedarikçilerimizle iyi ilişkiler kurarak alınan malzemelerin karşılığının zamanında ödenmesini sağlarız.
Otelimizde konaklayan misafirlerimize tarihi eserler,müzelere, çevre restaurant ve alışveriş merkezleri hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler veririz.
 
3. Sosyal Politikamız;
 
Uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını desteklemek ve izlemek, faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken çalışanların sağılığını, refahını ve çevrenin korunmasını sağlamak. Çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer veririz. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar,vb) sürecinde deneyim,beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim /değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese millet , ırk, din, inanç yaş, tabiiyet, cinsel yönelim,medeni durumu, gebelik, engellilik, sendika üyeliği ve siyasi düşünce gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri ,paydaş kültürü ve şirket vizyonu ,eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.
Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri; huzur ve düzen içersinde ; kanuna aykırı taciz ,aşağılama , sindirme , tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. Çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerde bulundurulmakta , kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

4. İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak;
 
Mevzuat ve yasal olarak belirlenmiş kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olan tehlikeleri tespit edip,riskleri yönetmek, çalışanlarımızı, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz için güvenli ve sağlıklı ortamlar sunmak, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime bilinç artırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

5. Çocuk İstismarı Politikası;
 
Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslarası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimser, her türlü çocuk istismarına karlı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine karşı tavrı vardır ve kanunlarla belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmaz, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime (çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler) bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Herhangi bir problemde Güvenlik Departmanı tarafından polise ihbar edilecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Cornelia De Luxe  Resort  Otel, kuruluşundan itibaren çevreye duyarlı bir tesis olmayı, gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakmayı kendine hedef edinmiştir. Bunun için çok çeşitli konu ve alanlarda çalışmalar yapmış ve  sürdürmekte olduğu uygulamalar ile gelişmeye devam etmektedir.

Tesis inşası sırasında mevcut çam ağaçlarının varlığı özenle korunmuştur.

Tesisimizde KOJENERASYON Sistemi kurulmuştur. Bu sistemde, elektrik üretimi için bulunan gaz motorları, doğalgaz yakıtı ile çalışmakta olup, elektrik enerjisi üretimi sırasında motorların bacasından atmosfere atılacak olan 500 ºC lik ısı,  kazanlardan geçirilirek sıcak su elde edilmektedir.
Elektrik üretimi için çalışan motorların gövde sıcaklığından ise absorbsiyonlu chiller aracılığı ile soğutma enerjisi elde edilmektedir.
Sıcak su ve soğutma  elde edilirken  ekstra enerji harcanmamaktadır. Tamamen atmosfere atılacak olan ısıdan sağlanmaktadır. Tesisimiz bünyesinde kurmuş olduğumuz KOJENERASYON sistemi ile otelimizin % 90 elektrik,% 60 sıcak su ile ısıtma ve % 40 soğutma enerjisini karşılamaktayız.

Tesisimizdeki tüm ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyona bağlı merkezi sistemdir. Odalarımızda bulunanan fancoil sistemimiz merkezi sistem olup balkon kapısı açık olduğu zamanlarda fancoiller çalışmamaktadır.

Odalarımızda Energy Saver sistemi mevcuttur. Misafirlerin odadan ayrılmasının ardından, ışıklar otomatik olarak sönmektedir.

Odalarımızdaki tüm pencereler, yerel iklimimize göre, yüksek derece ısı izolasyonu ve uygun derecede ses izolasyonuna sahiptir.  Ayrıca tesisimizde bulunan bütün camlar, yazın ısının içeri girmesini engelleyecek geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını azaltan özel ısı camdır.

Bahçemiz için kullanılan ilaçlar ve gübrelerin ise organik olmasına özen gösterilmektedir. Tüm bahçe uygulamalarında, muadil olarak organik ürün var ise tercih edilmektedir.

Tesisimiz kapalı alanları içerisinde 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereğince sigara içilmesine izin verilmemektedir. Dumansız hava sahaları oluşturarak çevre ve insan sağlığına destek vermekteyiz.

Spa Merkezimizde kullanılan tüm ürünler, hayvanlar üzerinde test yapmayan markalardan seçilmektedir.

Tesisimizdeki tüm atıklar (cam, kağıt, plastik, metal ve organik atıklar) ayrıştırılmakta ve geri dönüşüm için lisanslı firmalara verilmektedir.

ÇEVRE İLE İLGİLİ ÖDÜLLER ve SERTİFİKALAR

Tesislerimiz çevreye ve çevre sağlığına önem veren tesisler olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve bu faaliyetleri çeşitli ödüllerle belgelendirilmektedir.

TRAVELIFE COLLECTION LİSTESİ 

İngiliz seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin çatı derneği ABTA tarafından hazırlanan dünya çapında en iyilerin sıralandığı The Travelife Collection listesine her iki otelimiz Cornelia De Luxe Resort ve Cornelia Diamond Golf Resort&Spa ile girme başarısını gösterdik.

The Travelife Collection listesi oluşturulurken insanî koşullara ve çevreye önem verilmesi,   bölgenin gelişmesine yardımcı olunarak yerel yaşamın desteklenmesi gibi uluslararası kriterler göz önünde tutuluyor. Çok seçici davranılan ve girmenin büyük bir prestij oluşturduğu The Travelife Collection’da Türkiye’den sadece dört tesis yer alabilmiştir.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sürdürülebilir turizm kapsamında; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi amacıyla tesisimize 2015 yılında ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi’ kazandırılmıştır. 

MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ

Tesislerimiz, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülü ‘’ Mavi Bayrak ‘’ ın sahibidir. Mavi bayrak, temiz deniz suyu, sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren gerekli donanıma sahip, iyi bir çevre yönetimini temsil eder.

TUI Environmental Championship Top 100 ( TUI Umwelt Champion )

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan TUI’ nin her yıl düzenlediği TUI Çevre Şampiyonluğu Ödülü için; çevre dostu ürünlerin kullanılması, olası orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla gerekli teçhizatların bulunması, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıyor olması, elektrik, su tüketim değerleri ve çevre politikaları gibi çok sayıda kriter göz önünde bulundurulur.

Greening Hotels Project _ Yeşillenen Oteller Projesi

TUROB ve Bureau Veritas ortaklığında gerçekleştirilen; enerji yönetimi, su yönetimi ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını kapsayan "Greening Hotels / Yeşillenen Oteller ‘’ ödülü tesisimize kazandırılmıştır.

fileSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

awards

Hava Durumu

Belek Antalya - Turkey

Bizi Takip Edin

Sosyal medya kanallarımızı takip edin
facebook twitter instagram vk youtube

E-bülten Üyeliği

Haberler ve özel teklifler için kaydolun
TR