Oteli seç
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Yetişkin Sayısı
Çocuk sayısı

Kalite Politikası

Cornelia Hotels, tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak, ulusal ve uluslararası pazarda her zaman lider olabilmek ve en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir.

Otellerimizin ana hedefi; Toplam Kalite Yönetimi kapsamında gerekli tüm koşulları sağlamak, Çevre Yönetimi konusunda başarıya ulaşmak, Güvenilir gıdalar üretmek ve sunmak, misafir memnuniyetini sağlayabilmek, beklentilerini karşılayabilmek için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler vermek, sürekli gelişim ve yenilik yaklaşımı içinde hareket etmektir.

Toplam Kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını desteklemek, korumak, geliştirmek ve etkinliğini sürekli kılmak, öncelikli ve vazgeçilmez yönetim kuralımızdır.

Otellerimiz, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması ile hijyen şartlarını ön planda tutar, sağlıklı gıda üretimi ve sunumu için gerekli tüm önlemleri alır.

Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, hava, su ve toprak kirlenmesini, enerji tüketimini en aza indirgemek için gerekli önlemleri alır, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlar, kontrol eder ve sürekli iyileştiririz.İklim değişikliklerinin azaltılması, uyumu ve biyoçeşitlilik ekosistemlerinin korunmasını sağlarız.

Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenip, memnuniyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, misafirlerden gelen tüm yorum ve önerileri dikkate alır, değerlendirir ve  gerekli iyileştirmeleri yaparız.

Otellerimizin en önemli varlığı olan bilgi güvenliği konusunda en üstün özeni göstererek; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirip, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korur, bilginin toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlarız.

Bütün bunlar ulusal ve uluslararası standartlar ile yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

awards

Hava Durumu

Belek Antalya - Turkey

Bizi Takip Edin

Sosyal medya kanallarımızı takip edin
facebook twitter instagram vk youtube

E-bülten Üyeliği

Haberler ve özel teklifler için kaydolun
TR