Cornelia Resort & Spa Hotels

DETAYLI BİLGİ

Lütfen formu eksiksiz doldurarak bize göndermek istediğiniz rezervasyon talebinizi iletiniz.

Lütfen formu eksiksiz doldurarak bize göndermek istediğiniz rezervasyon talebinizi iletiniz.

SİZİ ARAYALIM (444 1 267) Bilgi ve rezervasyon için telefon numaranızı yazın sizi arayalım.

(Hafta içi 09:00 – 17:00 / Hafta sonu 09:00-16:00).

TEE TIME REZERVASYONU

Lütfen formu eksiksiz doldurarak bize göndermek istediğiniz rezervasyon talebinizi iletiniz.

İleribaşı Mevkii, Belek, Antalya, 07500, Turkey / +902427101500 map
CORNELIA DE LUXE RESORT POLİTİKASI

1.
Cornelia De Luxe Resort Hotel Olarak Kalite,Gıda Güvenliği, Sosyal ve Çevre Politikası; 

Cornelia De Luxe Resort, tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir. Toplam kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını korur, geliştirir ve etkinliğini sürekli kılarız. İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını saplamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve yerel toplumun çevre bilincini çevre politikalarımız ve vasıtasıyla yükseltmeyi, benimsemesini teşvik ederiz.
Otelimizin misafirlerine ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için: Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulaması ile hijyen şartlarınıön planda tutar, sağlıklı gıda üretimi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat hükümlerine uyar, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek yenileriz.
 
2. Bölge Turizmine ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız;
 
Cornelia De Luxe Resort Hotel BETUYAB üyesidir. Bu sayede Atıklarımızın ayrıştırılarak, geri dönüşümü olabilecek atıkların ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olanlarının bertarafı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bünyemizde kurarak tüm departmanların çevre boyutlarını inceler, çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilir bir turizm için minimum düzeyde tutarız.
Çalışanlarımızada çevre konusunda eğitimler verip ilişki içinde oldukları çevreyi korumalarını sağlayıp toplumun talep ve beklentilerine hitap etmekteyiz.
 
Cornelia De Luxe Resort Hotel Çevreye Saygılıdır;
 
•  Endemik bitki türlerini ve hayvanları bünyemizde barındırarak doğal yaşamı desteklemekteyiz.
•  Nesilleri tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta cinsi kaplumbağların üreme bölgesinde bulunduğumuz için yuvalarını korur, yumurtlamaları için gerekli şartları yerine getiririz. Carettaları kontrol amacıyla gönüllü olarak gelen üniversite öğrencilerinin temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak destek vermekteyiz.
•  Golf Sahamız ve bahçemizde damlama sistemiyle sulama yapılarak su ve elektrik tasarrufu sağlarız,
•  Güneş Enerjisi panellerimiz ile doğal kaynakların korunmasında destek veririz.
•  Odalarda tasarruflu havlu kullanımı ile ilgili uygulamalar ve çevre el kitapcıkları hazırlarız.
•  Sebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı kimyasallar kullanmak yerine ozonla dezenfeksiyon sağlarız.
•  Gıda Allerjisi olabilecek misafirlerimiz için gıdalarımızın reçetelerini yemeklerin yanlarında sunarak misafirlerimize klavuzluk ederiz.
 
3. Yerel İlişkilerimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Bölgedeki Üretimi Teşvik Amaçlı Olarak;
 
Sürdürülebilir çevreye yönelik satınalma politkamız doğrultusunda mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın alırız. Sektörümüzde ilgili yasal mevzuatlara ve gerekliliklerede uymayı taahüt ederiz. Yereldeki Sivil Toplum kuruluşlarını destekleyerek yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz. Yerel halkın örf ve adetlerine saygı duyarak onlara zarar vermeden devamlılığımızı sağlamaktayız.
Ürünlerimizi alırken misafir memnuniyetini etkilemeyecek düzeyde lokal kaynaklardan temin ederiz, bu sayede gereksiz taşıma olmadığı için CO2  salınımını azaltmış oluyoruz.
Tedarikçilerimizle iyi ilişkiler kurarak alınan malzemelerin karşılığının zamanında ödenmesini sağlarız.
Otelimizde konaklayan misafirlerimize tarihi eserler,müzelere, çevre restaurant ve alışveriş merkezleri hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler veririz.
 
4. Sosyal Politikamız;
 
Uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını desteklemek ve izlemek, faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken çalışanların sağılığını, refahını ve çevrenin korunmasını sağlamak. Çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer veririz. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar,vb) sürecinde deneyim,beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim /değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese millet , ırk, din, inanç yaş, tabiiyet, cinsel yönelim,medeni durumu, gebelik, engellilik, sendika üyeliği ve siyasi düşünce gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri ,paydaş kültürü ve şirket vizyonu ,eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.
Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri; huzur ve düzen içersinde ; kanuna aykırı taciz ,aşağılama , sindirme , tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. Çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerde bulundurulmakta , kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

5. İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak;
 
Mevzuat ve yasal olarak belirlenmiş kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olan tehlikeleri tespit edip,riskleri yönetmek, çalışanlarımızı, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz için güvenli ve sağlıklı ortamlar sunmak, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime bilinç artırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

6. Çocuk İstismarı Politikası;
 
Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslarası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimser, her türlü çocuk istismarına karlı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine karşı tavrı vardır ve kanunlarla belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmaz, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime (çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler) bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Herhangi bir problemde Güvenlik Departmanı tarafından polise ihbar edilecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Cornelia De Luxe  Resort  Otel, kuruluşundan itibaren çevreye duyarlı bir tesis olmayı, gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakmayı kendine hedef edinmiştir. Bunun için çok çeşitli konu ve alanlarda çalışmalar yapmış ve  sürdürmekte olduğu uygulamalar ile gelişmeye devam etmektedir.

Tesis inşası sırasında mevcut çam ağaçlarının varlığı özenle korunmuştur.

Tesisimizde KOJENERASYON Sistemi kurulmuştur. Bu sistemde, elektrik üretimi için bulunan gaz motorları, doğalgaz yakıtı ile çalışmakta olup, elektrik enerjisi üretimi sırasında motorların bacasından atmosfere atılacak olan 500 ºC lik ısı,  kazanlardan geçirilirek sıcak su elde edilmektedir.
Elektrik üretimi için çalışan motorların gövde sıcaklığından ise absorbsiyonlu chiller aracılığı ile soğutma enerjisi elde edilmektedir.
Sıcak su ve soğutma  elde edilirken  ekstra enerji harcanmamaktadır. Tamamen atmosfere atılacak olan ısıdan sağlanmaktadır. Tesisimiz bünyesinde kurmuş olduğumuz KOJENERASYON sistemi ile otelimizin % 90 elektrik,% 60 sıcak su ile ısıtma ve % 40 soğutma enerjisini karşılamaktayız.

Tesisimizdeki tüm ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyona bağlı merkezi sistemdir. Odalarımızda bulunanan fancoil sistemimiz merkezi sistem olup balkon kapısı açık olduğu zamanlarda fancoiller çalışmamaktadır.

Odalarımızda Energy Saver sistemi mevcuttur. Misafirlerin odadan ayrılmasının ardından, ışıklar otomatik olarak sönmektedir.

Odalarımızdaki tüm pencereler, yerel iklimimize göre, yüksek derece ısı izolasyonu ve uygun derecede ses izolasyonuna sahiptir.  Ayrıca tesisimizde bulunan bütün camlar, yazın ısının içeri girmesini engelleyecek geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını azaltan özel ısı camdır.

Bahçemiz için kullanılan ilaçlar ve gübrelerin ise organik olmasına özen gösterilmektedir. Tüm bahçe uygulamalarında, muadil olarak organik ürün var ise tercih edilmektedir.

Tesisimiz kapalı alanları içerisinde 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereğince sigara içilmesine izin verilmemektedir. Dumansız hava sahaları oluşturarak çevre ve insan sağlığına destek vermekteyiz.

Spa Merkezimizde kullanılan tüm ürünler, hayvanlar üzerinde test yapmayan markalardan seçilmektedir.

Tesisimizdeki tüm atıklar (cam, kağıt, plastik, metal ve organik atıklar) ayrıştırılmakta ve geri dönüşüm için lisanslı firmalara verilmektedir.

ÇEVRE İLE İLGİLİ ÖDÜLLER ve SERTİFİKALAR

Tesislerimiz çevreye ve çevre sağlığına önem veren tesisler olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve bu faaliyetleri çeşitli ödüllerle belgelendirilmektedir.

TRAVELIFE COLLECTION LİSTESİ 

İngiliz seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin çatı derneği ABTA tarafından hazırlanan dünya çapında en iyilerin sıralandığı The Travelife Collection listesine her iki otelimiz Cornelia De Luxe Resort ve Cornelia Diamond Golf Resort&Spa ile girme başarısını gösterdik.

The Travelife Collection listesi oluşturulurken insanî koşullara ve çevreye önem verilmesi,   bölgenin gelişmesine yardımcı olunarak yerel yaşamın desteklenmesi gibi uluslararası kriterler göz önünde tutuluyor. Çok seçici davranılan ve girmenin büyük bir prestij oluşturduğu The Travelife Collection’da Türkiye’den sadece dört tesis yer alabilmiştir.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sürdürülebilir turizm kapsamında; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi amacıyla tesisimize 2015 yılında ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi’ kazandırılmıştır. 

MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ

Tesislerimiz, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülü ‘’ Mavi Bayrak ‘’ ın sahibidir. Mavi bayrak, temiz deniz suyu, sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren gerekli donanıma sahip, iyi bir çevre yönetimini temsil eder.

TUI Environmental Championship Top 100 ( TUI Umwelt Champion )

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan TUI’ nin her yıl düzenlediği TUI Çevre Şampiyonluğu Ödülü için; çevre dostu ürünlerin kullanılması, olası orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla gerekli teçhizatların bulunması, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıyor olması, elektrik, su tüketim değerleri ve çevre politikaları gibi çok sayıda kriter göz önünde bulundurulur.

Greening Hotels Project _ Yeşillenen Oteller Projesi

TUROB ve Bureau Veritas ortaklığında gerçekleştirilen; enerji yönetimi, su yönetimi ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını kapsayan "Greening Hotels / Yeşillenen Oteller ‘’ ödülü tesisimize kazandırılmıştır.
İçinizi rahatlatan samimi, ferah, şık bir ortam.

Yaklaşan Etkinlikler

 • iconNews

  DJ PERFORMANSLARI

 • iconNews

  KARAOKE GECELERİ

 • iconNews

  ''EFTAL'' ORYANTAL DANSLARI

Misafir yorumları

  • EVRALI2

   Otelpuan
   Personel kalitesi bir numara samimi söylüyorum, genç ve işini bilmeyen kuruma aidiyet hissetmeyen bir personele rastlamadım gerçekten alkışlıyorum. Yemek kalitesi ve lezzeti çok üst seviye. Tesiste her an çözüm üretilebiliyor. Eğlenceler de kaliteliydi ekipler ve müzik iyiydi.
  • koraykoc

   Tripadvisor
   Kalite ve güleryüz

   Balayı ve çocuklu olarak rahatça gidebileceğiniz, kalitesinden ve güleryüzlü hizmet anlayışından ödün vermeyen bir otel.Yemekleri nefis. İtalyan restoranı çok lezzetli.Göl evleri çok rahat ve sessiz. Animasyonları eğlenceli. Barlarda kokteylleri çok çeşitli ve güzel.
    
  • Ekin Y

   Tripadvisor
   Süper bir balayı oldu
   Otele girmemizle kalitesini yaşatmaya başlayan süper otel. Başta müşteri ilişkilerinden Gamze hanım olmak üzere tüm otel personellerine çok teşekkür ederiz. Gerek temizlik gerekse hizmet ve güleryüzde gerçekten en iyi otellerden biri. Özellikle yemekleri çok güzel.Balayı gibi özel bir tatil için seçilebilecek en iyi otel diyebilirim. Şimdiden tekrar geleceğimizin garantisini verebilirim. Cornelia ailesine bize böyle güzel bi tatil yaşattıkları için teşekkürler.
  • HAKDEM75

   Otelpuan
   Yurtiçi ve yurtdışında şimdiye kadar kaldığım en iyi otellerden birisiydi. Çalışanların hizmetleri çok iyi. İlgili ve alakalılar. 

   Elemanları işinin uzmanı. Temizlik çok iyiydi. Yemeklerden memnun kaldık. Çeşitleri ve lezzetleri iyiydi.
  • TATİL A

   Tripadvisor
   Tek kelimeyle mükemmel bir hotel. Herşey mükemmel. Oda genişliği, havuz, yiyecek, personel, yönetici, temizlik, aktivite daha ne yazayım çok çok çok güzel. Çocuklu ve bebekli bir aileyiz. Çok nezih kaliteli. Sakın bir otel.
  • ONUR Ö

   Tripadvisor
   Daha önce gittiginiz hiçbir otele benzemeyen, hizmetiyle sizi şaşırtacak mükemmel bir yer! Ayrıca yemekleri 10 numara ve hizmetin sınırı kesinlikle yok her çalışanı bambaşka sıcak kanlı giden bir daha gider mutlaka.
  • EMRE S

   Tripadvisor
   Herşey mükemmel iki kere gittim bu otele bir bekar bir de evli, balayı otelim. Tek kelime ile balayı suit odamızı adete masal gibi süslemişler. Tam bir balayı oteli, kesinlikle tavsiye ederim. Otel hizmet kalitesi her şey tam anlamı ile güzel negatif yönleri varmıdır bilmem ben pek rastlamadım ama pozitif yönü çok olan bir tesis. Başarılar tebrikler.
  • KAYA Ö

   Tripadvisor
   Belek'teki en güzel otellerden biri. Tüm personel çok ilgili ve güler yüzlü olup, hizmet kalitesi çok iyiydi. Yemekleri çok çeşitli ve lezzetliydi. Özellikle öğle yemeklerini restoran yerine havuz kenarındaki barda da çok çeşitli olarak yiyebilirsiniz. Havuzları çok güzel ve temizdi. 

   Akşamları yapılan animasyonlarda yeterliydi. Odalar temiz ve bakımlıydı. Bu oteli herkese kesinlikle tavsiye ederim.
  • SİNAN K

   Tripadvisor
   Öncelikle uzun araştırmalarımız sonucu Cornelia De Luxe Otelde tatil yapmaya eşimle birlikte karar verdik. Bu kadar güzel bir tatil geçirdiğimizi hatırlamıyorum, gerek her gün düzenlenen animasyonları, personelin misafirlere gösterdiği ilgi alaka, sınırsız ve zengin yemek menüleriyle bence kesinlikle mükemmel bir otel. 

   Önümüzdeki senelerde de ziyaret etmeyi düşündüğümüz ender otellerden bir tanesi..
  • BERRAK D

   Tripadvisor
   Balayımız için tercih ettiğimiz Cornelia De Luxe Resort otele girişimizden itibaren ayrılışımıza kadar her şeyden çok memnun kaldık. Yemek, temizlik, personelin ilgisi ve güleryüzü her şey çok memnun ediciydi. Özellikle Vjs odalar çok huzurlu ve dinlendirici. 

   İtalyan restoran müthiş leziz yemeklere sahip. Sonraki tatilimizde de tercih edeceğimiz bir otel.
  • AHMET B

   Tripadvisor
   Otele girişimizden çıkışımıza kadar sıkıntılı ve üzücü bir olayla karşılaşmadığımız güzel otellerden bir tane olduğu için karamızda ne kadar isabetli olduğumuzu bizzat hissettik. Personel ve yemekler ortam harikaydı. Eğlenceli ve güzel bir tatil yaşattığı için bütün Cornelia ailesine teşekkür ederiz. 

   Tekrar gelmeyi düşündüğümüz belek bölgesindeki nadir otellerden biri, tavsiye ederim, böyle bir tatili her otelde göremezsiniz. Verdiğiniz parayı ilk gün unutuyorsun ve iyiki burayı şeçmişim dedirttiren bir otel şimdiden iyi tatiller dilerim...

Instagram Paylaşımları

  MENUmenu buton